logo

Podziały
Zuzanna Morawska / Relacja formy i przestrzeni
Irena Zieniewicz / Mowa nieniawiści

Otwarcie 29.06.2018 godz. 19.00
Wystawa czynna do 8.07.2018

 

Tytuł odnosi się do pojęcia, które łączy twórczość obydwu autorek – z jednej strony obszar badań sztuki abstrakcyjnej i kreacji uniwersalnego języka, z drugiej – pole do dyskusji nad problemem dyskryminacji społecznej.

Zuzanna Morawska
W realizacjach często odnoszę się do zagadnień skali i właściwości fizycznych rzeźby oraz jej wpływu na otoczenie i percepcję widza. Prace mają charakter site–specific i kreują konkretną przestrzeń. Swoje idee wyrażam za pomocą abstrakcji. Sztukę site–specific traktuję jako szerokie pole do badań nad specyfiką miejsca i wzajemnych relacji. Tworząc rzeźbę, uwzględniam miejsce gdzie będzie prezentowana oraz jej indywidualne właściwości takie jak skala i medium. Przede wszystkim nie traktuję jej jako artefaktu, ale jako system elementów i wzajemnych układów. Wybierając formy abstrakcyjne, skupiam się na zamierzonej koncepcji. Wybrane przeze mnie środki przekazu są uniwersalne.

Irena Zieniewicz
Obiekty, które będę powielać są przetransponowaniem fali dźwiękowej z nagrań funkcjonujących powszechnie w Internecie. Wybrałam wypowiedzi osób publicznych, które wywarły lub obecnie wywierają wpływ na wielu ludzi kształtując opinię społeczną. Treść nagrań jest nacechowana wrogo wobec różnych grup społecznych. W swoim działaniu badam związek między słowem mówionym a obiektem. Wykorzystując powszechnie lubiany przez większość materiał (czekoladę), skupiam się na mechanizmie manipulacji. Przedstawiam to co negatywne, używając atrkcyjnej formy. Praca, którą wykonałam ma na celu w dosłowny sposób "karmić" odbiorców mową nienawiści – ukazać bezpośrednio mechanizm, który determinuje działanie osób szerzących wrogi stosunek w społeczeństwie.