logo

Witek Ziemiszewski / Gdy spełniony jest warunek: φ1-φ2=2kπ

23.04.2016 – 5.05.2016

www.witekziemiszewski.art.pl