logo

Avraham Eilat (Israel)
Psychophysical Time, installation

 

 

 

 

 


photo © Jerzy Grzegorski