logo

Sławek Sobczak (Poznań)
Walls Have Ears (installation)