logo


Efektem każdej z rezydencji będzie realizacja pracy. Artyści zachęcani są do proponowania projektów również w przestrzeni publicznej lub innych przestrzeniach, nie tylko Galerii Wschodniej.

plan galerii >

Rezydencja Łódź 2019 (cały tekst) >

Harmonogram prac

Czerwiec – Lipiec 2019
I.Ogłoszenie open call poprzez międzynarodowe portale internetowe ( resartis.org, eartnow, emobility.pro, artistcommunities.org, onthemove.org, artistorganizedart.org i inne).
Sierpień 2019
II. Obrady jury składającego się z ekspertów, artystów, animatorów kultury, pedagogów, kuratorów związanych z łódzkim środowiskiem artystycznym, przedstawicieli Fundacji In Search Of... i prowadzących Galerię Wschodnią: Ewelina Chmielewska, Jerzy Grzegorski, Adam Klimczak, Tomasz Matuszak oraz Dyrektora Wydziału Kultury UMŁ – Panią Dagmarę Smigielską.
Wybór 4 propozycji.
Ze względu na przypadające w tym roku 25-lecie współpracy miast partnerskich Łódź-Tel Awiw, dwójka artystów izraelskich zostaje wybrana z wcześniejszego Open Call, zapraszającego artystów z Izraela do projektu Hommage a’ Jung Idysz i 100-lecia powstania awangardy w Łodzi. Pozostała dwójka będzie z naboru Open Call do Rezydencji Łódź 2019.
Lipiec – Sierpień 2019
III. Zaproszenie artystów, ustalenie konkretnych terminów pobytu i potrzeb.
Sierpień - Listopad 2019
IV. Realizacja 4 rezydencji: m.in. wizyty w pracowniach łódzkich artystów, spotkania prezentujące twórczość zaproszonych rezydentów w sali wykładowej ms2, ASP w Łodzi i Galerii Wschodniej. Tworzenie projektu, dokumentacja zdarzeń.
Listopad 2019
V. Organizacja w ASP w Łodzi konferencji na temat roli i znaczenia rezydencji artystycznych na przykładzie działalności Manorhamilton Art Center (Irlandia), dla której inspiracją do utworzenia tego międzynarodowego miejsca była aktywność Muzeum Artystów w Łodzi. W spotkaniu wezmą udział artyści, osoby reprezentujące miejsca rezydencyjne w Polsce, a także przedstawiciele łódzkich organizacji non-profit.
Listopad-Grudzień 2019
VI. Stworzenie i dystrybucja dwujęzycznej (polsko-angielskiej) publikacji online (w formacie .pdf) podsumowującej cały program i zawierającej teksty artystów, teksty krytyczne oraz dokumentację działań).

 

Zadanie AIR - Rezydencje Artstyczne zostało sfinansowane z budżetu Miasta Łodzi

organizator:

 

 

2019

Jan Doms / DOMS'CASIO przechwycone światło

Talia Hassid Furman, Doron Furman / Przedziały

Liliana Orbach / Dot.to.Dot

Anders Rönnlund / Oda do jeziorka śmierci

Benoit Maubrey / ARENA GŁOŚNIKÓW: Kącik mówców i mówczyń dla  Łodzi (2019-2020)

Konferencja/Spotkanie: Rezydencja artystyczna jako element strategii budowania tożsamości kulturowej miasta. Łódź 2019

2018

Sébastien Branche / Wewnętrzne przestrzenie • Pokój na zewnątrz

Michael Siporin Levine / Czcza gadanina

2017

Lars Breuer / Pierrot

Yaacov Chefetz / Hans Journey

Lenka Klodová i Jiří Surůvka / Autokot!

2016

Anna Fabricius / Zapomniane notatki o nieistniejących fabrykach i inne historie

Silvia Amancei & Bogdan Armanu (RO) / Depresja, niepewność i inne symptomy śmiertelności